Центр меблів і декору

097-460-50-05 099-251-47-10 Замовити звінок

Політика конфіденційності Інтеріо

Керуючись ст. 633, 641, 642 Цивільні кодекси України (далі - ГК України) і Правилами продажу товарів на замовлення і поза торговими і офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 103, шляхом розміщення приведеного нижче Публічного договору купівлі-продажу Товару, а також інформації, що міститься на сайті інтернет-магазину Інтеріо: https://interio.ua (далі - Сайт) Продавець робить пропозицію (оферту) фізичним особам (далі - Покупець) з придбання товарів, розміщених на Сайті, на умовах вказаного Публічного договору купівлі-продажу товару.

1. Терміни, використані в договорі

1.1. Інтернет-магазин interio.ua - веб-сторінка https://interio.ua

1.2. Продавець - фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які вона реалізує. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Покупцеві.

1.3. Публічний договір - договір купівлі-продажу, який встановлює для усіх Покупців, окрім тих, кому згідно із законодавством України надані пільги, однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцепту Покупцями.

1.4. Оферта - пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті.

1.5. Акцепт - надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцеві на пропозицію укласти цей Публічний договір на умовах передбачених Публічним договором, що оформляється одним з нижче вказаних способів:

1.5.1. шляхом надсилання Покупцем письмового Замовлення Товару на e - mail, розміщений на Сайті;

1.5.2. шляхом надсилання Покупцем письмового Замовлення Товару за фізичною адресою Продавця, вказаною на Сайті;

1.5.3. шляхом надсилання Покупцем текстового повідомлення з письмовим Замовленням Товару на телефонні номери, які вказані на Сайті;

1.5.4. шляхом відправки Покупцем Замовлення на Товар за допомогою системи, розміщеної на Сайті;

1.5.5. шляхом усного замовлення Товару по телефону або в офісі інтернет-магазину interio.ua.

З моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на Товар цей Договір вважається узгодженим.

1.6. Замовлення - окремі позиції з асортиментного переліку Товару, вказані Покупцем при розміщенні Замовлення на Сайті або замовлені будь-яким іншим способом.

1.7. Кур'єрська доставка - безпосередня передача Товару від співробітника служби доставки Покупцеві в місці, вказаному Покупцем в якості адреси доставки, на платних або безкоштовних умовах.

1.8. Істотний недолік - недолік, який робить неможливим або неприпустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини Продавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин і при цьому має одну з перерахованих нижче ознак:

1.8.1. недолік взагалі не може бути усунений;

1.8.2. усунення недоліку вимагає більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів;

1.8.3. недолік робить Товар істотно іншим, чим передбачено Публічним договором.

2. Предмет договору

2.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, що належить Продавцеві на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар і сплатити його в порядку і на умовах, передбачених Публічним договором.

2.2. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору окрім публікації його на Сайті.

2.3. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками Товару, з ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару і оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов'язаннями відносно товару, порядком розірвання цього договору.

2.4. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Товар, який продається за умовами цього Договору, а саме відносно його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, з характеристиками матеріалу, з якого Товар виготовлений, а також з інформацією про його виробника, усвідомлює наступну характеристику товару і їх значення, і згоден на придбання такого товару з такими характеристиками.

2.5. У разі письмової вимоги Покупця цей Договір може бути роздрукований і підписаний Сторонами.

3. Ціна товару

3.1. Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару згідно зі встановленим прейскурантом.

3.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без повідомлення Покупця.

3.3. Остаточною є ціна, вказана у відповідному розділі на Сайті при безготівковому розрахунку банківською картою, або ціна, вказана у відповідному розділі на Сайті на моменту отримання Покупцем номера рахунку при оплаті за допомогою платіжних терміналів, або ціна, вказана у виставленому рахунку.

3.4. При реєстрації кожному новому покупцю надається право на знижку в розмірі 100 грн на першу покупку. Знижка діє у вигляді промо-коду, терміном 90 днів. Промокод можна використати при сумі покупки більше 1000 грн і на товари без знижки.

4. Порядок оплати і постачання товару

4.1. Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються в національній валюті України одним з вказаних способів:

4.1.1 шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця відповідно до банківських реквізитів, вказаних в рахунку на оплату відповідного Товару, наданого Продавцем Покупцеві;

4.1.2 готівкою для довіреної особи Покупця при отриманні Товару (тільки у Рівному);

4.1.3 шляхом безготівкового розрахунку через будь-який банк згідно виписаного рахунку-фактури;

4.1.4 готівкою або через термінал ПАО КБ "Приватбанк" або Ibox;

4.1.5 готівкою або через термінал в офісі інтернет-магазину interio.ua;

4.1.6 оплата через Приват24.

4.2. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата поступлення відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або в касу Продавця.

4.3. Покупець зобов'язується сплатити 100 (сто) % вартості Товару в день доставки Товару згідно п.п. 4.9. Договори у разі наявності замовленого товару на складі Продавця.

4.4. У разі відсутності Товару на складі Продавця оплата Товару здійснюється таким чином:

4.4.1. Покупець зобов'язується сплатити до 50 (п'ятдесят) % вартості Товару впродовж 5 (п'яти) робочих днів з моменту Замовлення;

4.4.2. Покупець зобов'язується сплатити вартість товару за винятком суми вказаної в п. 4.4.1. не пізніше дня доставки, згідно п.п. 4.9. Товару.

4.5. Перед здійсненням постачання Товару Покупцеві, співробітники інтернет магазину і/або кур'єр, і/або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару.

4.6. У разі часткової або несвоєчасної плати Покупця за замовлений Товар Продавець залишає за собою право неподання Товару, призупинення або повне невиконання узятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дії. При цьому Продавець інформує Покупця про настання таких подій і пропонує можливі заходи по їх усуненню, з метою належного оформлення замовлення і прийняття його до виконання Продавцем.

4.7. Товари гарантуються і надаються тільки за фактом отримання повної оплати Продавцем, що означає сплату 100 (сто) % вартості замовленого Товару згідно діючих цін на момент оформлення Замовлення.

4.8. Доставка замовленого Товару здійснюється згідно з умовами, вказаними на Сайті в розділі "Доставка".

4.9. Доставка Товару здійснюється наступними способами:

4.9.1. Продавцем з умовою збільшення вартості Товару на вартість доставки (до під'їзду будинку);

4.9.2. кур'єрською або експедиторською службою за рахунок Покупця;

4.9.3. Покупцем із складу Продавця;

4.9.4. іншою експедиторською службою за рахунок Покупця.

4.10. У разі доставки Товару Продавцем відповідальність за збереження Товару до моменту його передання Покупцеві несе Продавець.

4.11. У разі доставки Товару кур'єрською або експедиторською службою, або службою Укрзалізниці відповідальність за збереження Товару до моменту його передання Покупцеві несе кур'єрська або експедиторська служба.

4.12. Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцеві впродовж 5 -10 робочих днів з моменту отримання Замовлення у разі наявності Товару на складі у Продавця.

4.13. Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцеві впродовж 25-90 робочих днів з моменту отримання попередньої оплати Товару в порядку, передбаченому Публічним договором, у разі відсутності Товару на складі у Продавця.

4.14. У разі затримки доставки Товару з вини Продавця, термін доставки може бути продовжений на _______ (______) календарних днів, за умови завчасного повідомлення продавцем Покупця про затримку шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту Покупця або по телефону. Таке продовження термінів не є порушенням зобов'язання за Договором.

4.15. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту 100 (сто) % сплати вартості Товару.

4.16. У випадку, передбаченому п.п. 4.9.1. цього Договору, Продавець повідомляє про вартість доставки Покупця при оформленні Замовлення.

4.17. У випадках, передбачених п.п. 4.9.2 - п.п. 4.9.4. цього Договору, вартість доставки узгоджується менеджерами Продавця в телефонному режимі за вказаний Покупцем номером телефону до/або на день відправки Товару.

4.18. За відсутності Покупця у момент доставки Товару, в годину і в обумовленому місці, що було вказано в замовленні, нараховується платна повторна доставка згідно тарифів.

4.19. Покупцеві може бути відмовлено в оформленні купівлі Товару у разі відсутності Товару в наявності (на складі).

5. Гарантія и порядок розгляду претензій

5.1. На усі Товари Продавця поширюються гарантійні зобов'язання, згідно із законодавством України. Гарантійні зобов'язання починаються з моменту постачання Товару Покупцеві.

5.2. Продавець надає гарантію на Товар на термін визначений законодавством залежно від Товару з моменту фактичного отримання Товару.

5.3. У разі виявлення Покупцем впродовж гарантійного терміну недоліків Товару Покупець має право:

5.3.1. на пропорційне зменшення ціни Товару;

5.3.2. на безкоштовне усунення недоліків Товару в розумний термін;

5.3.3. на відшкодування витрат по усуненню недоліків Товару.

5.4. У разі виявлення Покупцем упродовж гарантійного терміну істотних недоліків Товару Покупець має право:

5.4.1. на припинення Публічного договору і повернення сплаченої за Товар грошової суми;

5.4.2. вимагати заміни Товару на такий же або аналогічний, з числа наявних у Продавця.

5.5. У разі виявлення істотних / прихованих недоліків Товару після прийому Товару, Покупець зобов'язаний повідомити Продавця про такі недоліки не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення.

5.6. Доставка Товару для усунення недоліків до найближчої торгової точки Продавця впродовж гарантійного терміну або після закінчення гарантійного терміну здійснюється згідно із Законом України "Про захист прав споживачів".

5.7. Розгляд претензій Покупця відбувається у відповідності із ст. ст. 7, 8 Закону України "Про захист прав споживачів".

5.8. Колір і форма Товару може відрізнятися від оригіналу залежно від специфіки передачі зображення монітора.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Публічним договором Продавець і Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.2. У разі порушення термінів здійснення платежів, передбачених Публічним договором, Покупець зобов'язується виплатити Продавцеві пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення платежу.

6.3. Сума збитків (як матеріальних, так і нематеріальних), які можуть бути виплачені Покупцеві у зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця відповідно до ст. 22 Цивільні кодекси України обмежена 0,1% від вартості придбаного Товару.

6.4. У разі дострокового припинення Публічного договору за ініціативою Продавця, за умови дотримання Покупцем усіх умов цього Договору, до моменту доставки товару Покупцеві Продавець зобов'язується повернути Покупцеві 100 (сто) % попередньої плати за Товар.

6.5. Виплата пені або штрафу не звільняє Покупця або Продавця від виконання зобов'язань за Публічним договором.

7. Термін дії договору

7.1. Договір набирає чинності з моменту його акцепту Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.

7.2. Публічний договір може бути достроково припинений:

7.2.1. за взаємною згодою Продавця і Покупця;

7.2.2. за рішенням суду;

7.2.3. у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу;

7.2.4. у разі відсутності Товару в наявності (на складі) і відмови Покупця на заміну Товару іншим аналогічним Товаром.

7.3. Сторони домовилися, що у разі розірвання цього Договору за ініціативою Покупця або відмови Покупця від доставки і передачі Продавцем Товару після оплати вартості товару і оформлення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцеві сплачені ним гроші або має право повернути такий засіб частково в розмір не більше 0,1% від загальний вартість товар, який є замовлений покупець. Продавець має право повернути гроші Покупцеві у будь-якому іншому розмірі, якщо про це є взаємна згода сторін за цим Договором.

8. Інші умови

8.1. Усі спори, які виникли у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору, вирішуються шляхом проведення переговорів.

8.2. Спори, які не вдалося врегулювати шляхом переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8.3. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення в нього таких положень.

8.4. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) повідомлений про включення добровільно наданих Продавцеві власних персональних даних у базу персональних даних "Контрагенти".

8.5. Покупець дозволяє Продавцеві здійснювати усі дії, які згідно із Законом України "Про захист персональних даних" є обробкою персональних даних Покупця, згідно сформульованої мети їх обробки, якою є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових стосунків і стосунків в сфері, передбаченій засновницькими документами, бухгалтерського обліку, стосунків у сфері управління людських ресурсів, і здійснення з такими даними операційної діяльності, який дозволяє закріпити людину за певним об'єктом у сфері її діяльності згідно цивільного кодексу України, господарського кодексу України, податкового кодексу України, закону України "про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".

8.6. Для досягнення мети обробки бази персональних даних "Контрагенти" Покупець надає дозвіл на здійснення обробки своїх персональних даних в об'ємі, що надається їм при укладенні Договору з Продавцем і необхідного для реалізації вище згаданої мети.

8.7. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) ознайомлений з правами, передбаченими Законом України "Про захист персональних даних".

8.8. Покупець надає свою згоду на обробку, збереження і передачу (поширення) своїх персональних даних третім особам, які включені у базу персональних даних Продавця "Контрагенти", виключно з метою, передбаченою цим Договором, суб'єктам, пов'язаним з реалізацією цієї мети.

8.9. Покупець дає свою згоду на зберігання своїх персональних даних впродовж 75 (сімдесяти п'яти) років.

8.10. Покупець дає згоду на доступ до персональних даних, які включені у базу персональних даних Продавця "Контрагенти", третіх осіб у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, які включені у базу персональних даних "Контрагенти", якщо така передача (Поширення) здійснюється виключно з метою, передбаченою цим договором.